Usługi / Oferta

Zakres działalności ST MANAGEMENT jest kompleksowy i obejmuje między innymi: 
1. Zarządzanie obiektami – komercyjne / prywatne

Sprawowanie nadzoru nad budynkami związane z utrzymaniem nieruchomości w należytym stanie technicznym poprzez stałe doradztwo i dozór przeciwdziałający pogarszaniu stanu zgodnie z przepisami

Nadzór nad pracami związanymi z przeglądami, konserwacją i remontami

Prowadzenie i nadzór nad zapisami związanymi z przeglądami, konserwacją i remontami

Prowadzenie dokumentacji obiektu budowlanego

Prowadzenie zapisów z zakresu nadzoru nad infrastrukturą

Obsługa najemców

Pełna obsługa Administracyjna

2. Zarządzanie Serwisem technicznym

Organizacja bieżącej konserwacji i napraw wszelkich urządzeń infrastruktury technicznej a w razie potrzeby zlecanie usług wyspecjalizowanym podmiotom i nadzór nad wykonywanymi pracami

Zlecanie w imieniu właściciela kontroli technicznych przewidzianych w ustawach o Prawie Budowlanym wraz z prowadzeniem rejestru i rozwiązywania potencjalnych wadliwych kwestii

3. Utrzymanie czystości i pielęgnacji zieleni, przynależnego terenu

Organizacja i nadzór nad utrzymaniem w należytym stanie przez firmy sprzątające porządku i czystości na i w okół nieruchomości wraz z przynależnymi terenami zieleni

Powyższy zakres działalności jest obrazowy. Dzięki ogromnemu i długoletniemu doświadczeniu, wieloletniej współpracy z wyspecjalizowanymi firmami, żadna kwestia nie stanowi przeszkody dla ST MANAGEMENT.
Troska o płynne i bezpieczne funkcjonowanie nieruchomości, brak stresu i dodatkowych zmartwień, jest dla mnie najważniejszy.

Tel: 608166911
stmanagement.nieruchomosci@gmail.com

Powered by Zyro.com